Tags

, , ,

Eind 2014 is een nieuwe wet in Rheinland-Pfalz van kracht gegaan, waardoor het toegelaten wordt dat wijnbouwers de “Gewann Name” vermelden op het wijnetiket.
Een Gewann is de naam van een perceel, een klein deeltje van een wijngaard, en slaat op een oude benaming die dikwijls op oude kadasterkaarten terug te vinden is. Het is een beetje te vergelijken met de Franse term “Lieu-dit”.
Rheinland-Pfalz omvat zes van de dertien wijnproducerende regio’s in Duitsland, namelijk Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz en Rheinhessen.
Voor alle duidelijkheid: deze nieuwe wetgeving geldt voor alle wijnbouwers in Rheinland-Pfalz, dus ook voor niet-VDP leden.

2560px-Rheingau1867

De nieuwe wetgeving stelt een paar voorwaarden. Zo moeten de wijnen die van het Gewann afkomstig zijn een minimum mostgewicht hebben, en als de wijn afkomstig is van een terassenwijngaard mag enkel Riesling of Pinot Noir als druif gebruikt worden. Verder moeten de wijnbouwers een aanvraag indienen om het betreffende perceel als Gewann geklasseerd te krijgen.

Een verbetering voor de liefhebber van Duitse wijnen, of juist niet?
We overlopen enkele commentaren op de nieuwe wetgeving.

Lars Carlberg geeft allereerst een praktijkvoorbeeld:
Florian Lauer van Wgt Peter Lauer heeft jarenlang de overheid gesmeekt om oude benamingen te mogen gebruiken op de etiketten(…) Nu zal hij niet meer de fantasienaam “Faß 17 Neuenbersch” op het etiket moeten vermelden om de wetgeving Senior_Lauerte omzeilen, maar zal gewoon de herkomst “Neuenberg” mogen gebruikt worden. En voor de wijn die nu “Faß 6 Senior” genoemd wordt, mag binnenkort de herkomstbenaming “Wald” gebruikt worden, wat de oude naam is voor het perceel aan het eind van de Ayler Kupp en waar enkele van de oudste wijnstokken staan.”

 

Dirk Würtz van het gelijknamige wijngoed is kritischer.
Wie van buiten de Rheingau kent het onderscheid tussen een wijn van “Steinmächer” en een van “Baiken”?“, vraagt hij zich af. “Wie van buiten de Rheingau weet dat de geklasseerde “Baiken” wijngaard een Grosse Lage in Rauenthal is, terwijl onder de benaming “Steinmächer” bijna 30 wijngaarden vallen die in zeven verschillende wijndorpen liggen? Dit alles is het gevolg van de onzalige wetgeving van 1971. En nu wordt het nog onoverzichtelijker, want we moeten gaan wennen aan benamingen als Obere Wieshell, Mittlere Wieshell, Untere Wieshell, Baikenkopf, Steinhaufen, Wagenkehr, Hühnerberg en Tries, allemaal mogelijk nieuwe benamingen voor wijnen uit de “Baiken” Lage.”

In de toekomst mogen wijnen dus genoemd worden naar de uit de Middeleeuwen stammende Gewann namen, en daar zijn er alleen in de Rheingau al enkele honderd van. In de 15 ha grote “Baiken” Lage zijn er bijvoorbeeld al acht.
En op het etiket zal ofwel enkel de Gewann naam vermeld worden (“Rauenthaler Steinhaufen”), ofwel de Gewann als toevoeging bij de Einzellage benaming (“Rauenthaler Baiken-Steinhaufen”).

Eenvoudiger zal het er niet op worden…
Op de Facebook pagina van Mosel Fine Wines staat een treffend voorbeeld.
Het Gewann “Rosenberg” is geregistreerd en ligt op de steile helling van de Pündericher Marienburg wijngaard. Dus zou een wijn afkomstig van deze afbakening de naam “Pündericher Rosenberg” mogen dragen. Alleen: er is al een wijngaard met de naam “Pündericher Rosenberg”, en dit is een veel minder prestigieuze wijngaard in het vlakkere deel aan de overkant van de Mosel.

Tenslotte citeren we Terry Theise, die in principe voorstander is van het idee om gedetailleerde herkomstbenamingen op wijnetiketten te vermelden. Maar, merkt hij op, dat kan alleen maar werken als er een wijngaardklassificatie wordt opgemaakt…
Nu is het gevaar niet ondenkbaar dat er een wildgroei aan Gewannbenamingen gaan geregistreerd worden, zodat de wijnmaker meer wijnen kan maken, en zelfs de VDP richtlijnen kan omzeilen.

 

Bronnen:

Een interactieve kaart van de wijngaarden en de Gewann-onderverdeling:
http://weinlagen.lwk-rlp.de/

Mosel Fine Wines op Facebook:
https://www.facebook.com/204057306370385/photos/a.213331178776331.43606.204057306370385/599969596779152/?type=1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=669569309819180&id=204057306370385

Standpunt van VDP: http://www.vdp.de/de/aktuelles/details/artikel/neue-weinkennzeichnungsverordnung-des-landes-rheinland-pfalz-9855/

Artikel van Lars Carlsberg: http://www.larscarlberg.com/new-wine-labeling-regulations-in-rhineland-palatinate/

Dirk Würtz: http://wuertz-wein.de/wordpress/2014/11/04/das-gewann-kommt/

Landswirtschaftskammer Rheinland-Pfalz: http://www.lwk-rlp.de/weinbau/rebflaechen/weinlagen/gewanne/

 

Advertentie