De classificatie van de wijngaarden in Duitsland zal vanaf de oogst 2012 een verandering ondergaan. Daartoe besliste de VDP eind januari.
Er komt een tweeledig classificatiesysteem, gebaseerd op ‘Grosse Lage’ (Grand Cru) en ‘Erste Lage’ (Premier Cru). Daardoor wordt nagenoeg het systeem dat gangbaar is in Bourgogne en sinds kort in de Elzas overgenomen.


Vanaf 2012 zullen alle geklasseerde wijngaarden automatisch ‘Grosse Lage’ worden. Daarbij wordt eveneens een proces gestart om nieuwe ‘Erste Lage’ gebieden te identificeren. Dit proces zal lokaal gestuurd worden, dus zal bijvoorbeeld VDP Pfalz zelf mogen beslissen over welke wijngaarden toegelaten zullen worden tot de ‘Erste Lage’.
Later wordt nog een wijziging in de wijnclassificatie verwacht.
Er wordt getracht naar een overeenkomst tussen de begrippen ‘Grosses Gewächs’ en ‘Grosse Lage’ enerzijds en ‘Erstes Gewächs’ en ‘Erste Lage’ anderzijds.
Nu is het namelijk zo dat de benaming ‘Erstes Gewächs’ enkel toegelaten is in de Rheingau, en deze benaming slaat op een droge wijn (max restsuiker is 13 g/l) afkomstig van een geklasseerde wijngaard.
Onlangs heeft de Rheingau regio echter een verzoek ingediend om deze benaming te mogen wijzigen in ‘Grosses Gewächs’, om te vermijden dat de gerenomeerde wijnen uit de Rheingau zouden worden aanzien als ‘Erste Lage’, dus lager geklasseerd dan de ‘Grosse Lage’. Deze wijziging moet echter nog goedgekeurd worden (*)
In de nieuwe benaming is de vermelding ‘Trocken’ verplicht, de vermelding ‘halbtrocken’ is optioneel.
De nieuwe classificatie zou er dus als volgt kunnen uitzien:

Droge wijnen                  

VDP Grosses Gewächs         VDP Grosse Lage           ‘Grand Cru’ niveau
VDP Erstes Gewächs (*)      VDP Erste Lage              ‘Premier Cru’ niveau
VDP Ortswein Trocken         VDP Ortswein                 ‘Village’ niveau
VDP Gutswein Trocken         VDP Gutswein                ‘Regionaal’ niveau

Bron: http://www.vdp.de en www.moselfinewines.com

Advertenties